Bemutatkozás

Munkatársaink:

Magunkról írtuk...

EREDICS EDINA
tagintézmény-vezető

2013-tól vezetem a vasvári tagintézményt. A harminc éves pályafutásom alatt a gyógypedagógia majdnem minden területével megismerkedtem, de a legtöbb tapasztalatot a speciális tantervű oktatásban és a diagnosztikai (szakértői bizottsági tevékenység) munkában szereztem.

A munkánk nem öncélú, hanem arra irányul, hogy hogyan tudunk a leghatékonyabb módon segíteni a gyermekeknek, a szülőknek és a pedagógusoknak. Nagy gondot fordítunk arra, hogy tagintézményünkben megőrizzük a magas színvonalú szakmai munkát és a kiegyensúlyozott munkahelyi légkört. Számunkra fontos a klienseink elégedettsége és a társintézményekkel való harmonikus kapcsolat.

 

„Szeretet nélkül lehet fát aprítani,
és szeretet nélkül lehet téglákat formálni,
de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!”

Lev Tolsztoj

 

GICZINÉ BEJCZI RITA
logopédus

Pedagógus családból származom. Már gyermekként is éreztem, hogy emberekkel, gyermekekkel szeretnék foglalkozni, segíteni rajtuk.
1995-től tevékenykedem a pedagógus pályán, melyre szüleim példája ösztönzött. Napközis nevelőként kezdtem, majd tanítóként segítettem a gyermekeknek átadni a szeretetet, a tudást és ezáltal alakítani, formálni őket a vasi hegyhát településeinek iskoláiban.
2014-ben végeztem el a logopédia szakot, azóta dolgozom a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vasvári Tagintézményénél. Logopédiai terápiában részesítettem pösze, dadogó, nyelvi kését, illetve nyelvi zavart mutató gyermekeket.
Könnyen teremtek kapcsolatot az emberekkel és a gyermekekkel. Az egyéniségemből fakadó vidámság, mosoly és szeretet segítségével hobbijaim – kreatív kézműves foglalkozás, bábkészítés, bábozás, zeneiskolai tanulmányaim, színjátszó tevékenység – támogatásával és pedagógiai felkészültségemmel, a legnagyobb akadályok is legyőzhetők.

Segíteni szeretnék minden környezetemben élő kisgyermeknek, aki eljön hozzám, hogy megerősítsük az értékeit, észre vegyük miben jók, mik a problémáik, hogy színes érdeklődő emberré váljanak, és valamelyest sikerüljön eligazodniuk a világban.

 

„A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. 
Nem kell tökéletesnek lennie. 
A világ sem az.”

Tari Annamária

 

MERKLIN ERIKA

logopédus

2001-ben végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán.
Gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és hallássérültek pedagógiája szakos terapeuta vagyok.
Jelenleg ambuláns keretek között látom el a gyermekeket. A foglalkozások egyénre szabottak, többnyire 2-3 fő vesz részt egy foglalkozáson, de egyéni terápiára is esetenként lehetőség van. A szülőkkel/ nagyszülőkkel heti szinten kapcsolatom van, így bármely problémára, kérdésre azonnal tudok reagálni. Igény szerint a szülőnek lehetősége van a foglalkozásra bepillantást nyerni.
Artikulációs zavarokkal, nyelvi fejlesztéssel, megkésett beszédű óvodás gyermekek terápiájával foglalkozom. Önkéntes jelentkezéssel ellátok kisiskoláskorú gyermekeket is, akiknek nyelvlökéses nyelés miatt tartok fejlesztést. (Ez a háttere sok fogazati rendellenességnek.)

Igény és férőhely alapján tartok dyslexia prevenciót, mozgással összekötött beszédfejlesztést.
Bárki bizalommal fordulhat hozzám, akinek a beszéddel, a beszéd- és nyelvi fejlődéssel kapcsolatban kérdése van. Sok esetben a felmerülő kérdések időben történő megbeszélése megnyugtatólag hat a szülőkre, esetenként megelőzhetőek a későbbi problémák.

 

MISIK RÉKA

logopédus

Pedagógus pályámat 2008-ban kezdtem óvónőként egy kisvárosi óvodában. Mindig is érdekelt, hogyan tudnék tovább fejlődni és mi az, amiben még jobban ki tudnék bontakozni.  Ezért elkezdtem levező tagozaton a logopédia szakot. 
2014. januárban kerültem logopédusként a VMPSZ Vasvári Tagintézményéhez. Jelenleg beszédindítással, pöszeterápiával, diszlexia prevencióval foglalkozom a logopédiai ellátás keretében, valamint a szakértői vizsgálatokban is részt veszek, mint gyógypedagógus-logopédus.

MUZSIK MARIANNA

gyógypedagógus

A Vasvári Tagintézmény megalakulása óta részt veszek a Szakszolgálat munkájában a nevelési tanácsadásban és a szakértői vizsgálatokban.

Azoknak a gyermekeknek, akik az óvodai szűrés eredményei vagy a szakértői vizsgálat javaslata alapján, illetve a szülő önkéntes jelentkezését követően nevelési tanácsadás keretében fejlesztésre szorulnak, fejlesztő foglakozásokat tartok. Jelenleg mini csoportos, iskola előkészítő és komplex csoportos foglakozásokon lehet részt venni.
A mini csoportban olyan gyermekekkel foglakozom, akik előreláthatólag még két nevelési évet fognak az óvodában tölteni. Számukra az elsődleges feladat a feladattudat kialakítása, a figyelem tartósságának növelése, a nagymozgás- és a finommotorika fejlesztése.
Az iskola előkészítő foglakozásokon az olvasás, az írás és a számolási nehézség kialakulásának megelőzése folyik, de nagy hangsúlyt kap az emlékezet, a vizuális észlelés, a szem-kéz koordináció, a téri irányok, az időben való tájékozódás, a beszédészlelés- és megértés fejlesztése is.
A komplex foglakozásokon azok a kisgyermekek vesznek részt, akiknél elmaradás van a mozgás, a beszéd és a finommotorika területén. Ezek a foglakozások a tornaszobában zajlanak, ahol egyre több fejlesztőeszköz áll a rendelkezésünkre. Változatos kézműves technikákkal ismertetem meg a gyerekeket, minden foglakozáson készül valami új kis „műremek”, amit aztán hazavihetnek.
Valamennyi foglakozás ambuláns keretek között zajlik. A fejlesztő csoportokban két gyermekkel dolgozom egyszerre, a gyermekek fejlesztése játékosan, egyénre szabottan történik. A fejlesztő szoba kellemes és barátságos kis kuckó, megfelel a gyermekek igényeinek, sok - többek között saját készítésű – játék is segíti a fejlődésüket. Minden gyermeknek van füzete, a nagyobbaknak könyvei, így a szülők nyomon követhetik a foglakozásokon történteket. A foglakozás végén tájékoztatom a szülőket gyermekük fejlődéséről, és segítséget tudok adni az esetleg felmerülő problémák megoldásában.
A komplex szakértői vizsgálatokban gyógypedagógiai vizsgálatokat végzek és részt veszek a szakértői vélemények megírásában. Az iskolaérettségi vizsgálatok is szerves részét képezik munkámnak.

 Mottóm:

„ Foglakozzunk meleg, sugárzó szeretettel a

gyermekekkel, s akkor ők csodára képesek”.

                            E. Fromm

 

SZAKÁCSNÉ BOROS ANITA

pszichológus

Végzettség: tanácsadó szakpszichológus